• Ἡ KS Calliste ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς
  καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο.


  REGULAR
  ITALIC
  SEMIBOLD
  SEMIBOLD ITALIC
  Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς

 • Ἡ KS Calliste Deco ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς
  καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο (μόνο κεφαλαίοι χαρακτῆρες).


  REGULAR
  Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς

 • Ἡ KS Calliste Shadow ὑποστηρίζει τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα γραφῆς
  καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο (μόνο κεφαλαίοι χαρακτῆρες).


  REGULAR
  Κατεβάστε ἐδῶ ἀρχεῖο pdf μὲ δεῖγμα κειμένου, καθὼς καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῆς γραμματοσειρᾶς

 •    Στὴν Ἑλληνικὴ Μυθολογία, ἡ Καλλιστῶ φέρεται ὡς κόρη τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἀρκαδίας Λυκάονα. Τὸ ὄνομά της προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη «Κάλλος», ποὺ σημαίνει ὡραιότης. Καλλίστη εἶναι λοιπόν, ἡ ὡραιοτάτη, ἡ ὀμορφότερη.
     Τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τῆς Καλλίστης εἶναι ἡ ποιητική της διάθεση. Ἔχει σχεδιαστεῖ χωρὶς αὐστηροὺς κανόνες ὁμοιομορφίας, καὶ μὲ μόνο ἄξονα, τὴν ὀμορφιὰ τοῦ διαφορετικοῦ. Τὸ διακριτικὸ καὶ ἀνάλαφρο παιγνίδισμα στὶς βασικὲς φόρμες τῶν γραμμάτων, ταυτόχρονα μὲ τὴ διαφοροποίηση ἀνάμεσα στοὺς ὄρθιους καὶ τοὺς πλάγιους χαρακτῆρες, τὴν κάνει κατάλληλη γιὰ μιὰ εὐρεῖα τυπογραφικὴ χρήση.
     Ἡ γραμματοσειρὰ ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ πραγματικοὺς πλάγιους (Italics) χαρακτῆρες, διαφορετικοὺς δηλαδὴ στὴ φόρμα ἀπὸ τοὺς ὄρθιους (Normal). Ὑποστηρίζει πλήρως τὸ ἑλληνικὸ πολυτονικὸ σύστημα, καθὼς καὶ τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. Περιέχει συμπλέγματα κεφαλαίων καὶ πεζῶν χαρακτήρων, καὶ προσφέρεται σὲ 4 βάρη – Normal, Italic, SemiBold καὶ SemiBold Italic.

 •    Ὅλοι οἱ κεφαλαιογράμματοι χαρακτῆρες τῆς Καλλίστης ἀποτελοῦν τὸ ὑλικὸ μὲ τὸ ὁποῖο δημιουργήθηκη ἡ KS Calliste Deco. Ἀποτελεῖ τὴν ἐκδοχὴ διακοσμητικῶν ἀρχιγραμμάτων καὶ ἔχει ἐμπλουτιστεῖ μὲ σύγχρονα αἰσθητικὰ μοτίβα, προερχόμενα ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ παλαιογραφία. Περιέχει ὅλους τοὺς κεφαλαιογράμματους χαρακτῆρες –ἑλληνικοὺς καὶ λατινικούς– σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ καὶ πολυτονικοῦ).
     Εἶναι ἐξαιρετικὰ κατάλληλη γιὰ χρήση ἀρχιγραμμάτων καὶ διατίθεται σὲ ἕνα βάρος (Normal).

 •    Ἡ KS Calliste Shadow (Shd) ἀποτελεῖ μιὰ «τρισδιάστατη» ἐκδοχὴ τῶν κεφαλαίων χαρακτήρων τῆς Καλλίστης. Ἡ διακριτικὴ σκιὰ τῶν γραμμάτων ἐπιτρέπει τὴ χρήση τους ὣς διακοσμητικῶν χαρακτήρων, ἀρχιγραμμάτων, ἀλλὰ καὶ σὲ μικρῆς ἔκτασης τίτλους. Περιέχει ὅλους τοὺς κεφαλαιογράμματους χαρακτῆρες –ἑλληνικοὺς καὶ λατινικούς– σὲ κάθε δυνατὴ μορφὴ τονισμοῦ (μονοτονικοῦ καὶ πολυτονικοῦ).
     Διατίθεται σὲ ἕνα βάρος (Normal).