Σχεδίαση καὶ διάθεση:

Kωνσταντῖνος Φ. Σισκάκης
Ελλάδα: +30 6977 977052
Αυστρία: +43 680 5063773
E-mail:
Web site: http://www.anagrafi.com/
Blog: http://anagrafi-fonts.blogspot.com/

Λογαριασμός Paypal:

Λογαριασμός Τράπεζας:
    IBAN: AT25 1420 0200 1229 2784
    BIC: EASYATW1
    Τράπεζα: Easybank
    Δικαιούχος: Siskakis Fanourios

Βιβλιοθήκη ISSUU: www.issuu.com/Anagrafi


Ἂν θέλετε, μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε στὸ δῖσκο σας τὰ παρακάτω ἀρχεῖα σὲ μορφὴ pdf (συμπιεσμένο).
(Ἂν δὲν ἔχετε τὸ πρόγραμμα Acrobat Reader, πατῆστε ἐδῶ γιὰ νὰ τὸ κατεβάσετε)

Μπορεῖτε νὰ κατεβάσετε τὸν συνοπτικὸ ἢ τὸν γενικὸ κατάλογο τῶν γραμματοσειρῶν «Ἀναγραφή» 2012, ἀνάλογα μὲ τὴν ταχύτητα τῆς σύνδεσης internet ποὺ διαθέτετε:
1. Συνοπτικὸς κατὰλογος «Ἀναγραφή 2012», σὲ ποιότητα ἐκτύπωσης (ἀρχεῖο anagrafi_fonts_syn_12.zip) μεγέθους 8.5Mb ἐδῶ
2. Ἔντυπος κατὰλογος «Ἀναγραφή 2012», σὲ ποιότητα ἐκτύπωσης (ἀρχεῖο anagrafi_fonts_12.zip) μεγέθους 18.5Mb ἐδῶὉ ἱστότοπος www.issuu.com λειτουργεῖ σὰν μιὰ «προσωπικὴ βιβλιοθήκη». Μπορεῖτε νὰ ξεφυλλίσετε ἐδῶ ὅλα τὰ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα διατίθενται γιὰ καταφόρτωση (downloading)
στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Ἀναγραφῆς».